Århus Elite
Frequently Asked Question (FAQ) - Ofte stillede spørgsmål
vedr. Aarhus Netværk

Potentielle medlemmer

Hvem kan blive medlem af AGF Aarhus Netværk?
Sponsorer hos AGF/Aarhus Elite kan blive medlem. Et NetværksSponsorat i AGF inkl. kontingent til Aarhus Netværk koster kr. 29.000 kr. ekskl. moms for den kommende sæson 2016/2017.

Hvad koster det at være medlem?
Et medlemskab af AGF Aarhus Netværk er inkluderet uanset hvilken form for sponsorat og kan ikke erhverves separat.

Kan man få lov til at se hvorledes møderne afholdes?
Man kan komme på to uforpligtende besøg i en NetværksGruppe, inden man beslutter sig for et medlemskab.

Hvor mange medlemmer har AGF Aarhus Netværk?
Der er pt. 198 medlemmer fordelt i 6 NetværksGrupper.

Hvor lang tid varer et NetværksMøde?
Alle ’ordinære’ NetværksMøde er sat til at vare 1½ time. Det gør, at man både kender start- og sluttidspunkt, så man kan disponere den efterfølgende tid af dagen.

Ligger NetværksMøderne fast?
Der udarbejdes kalender, der strækker sig over et ½ år ad gangen. Her er samtlige aktiviteter planeret for Aarhus Netværk sat på dato. I foråret er der sædvanligvis 10 møder pr. gruppe og efteråret er der sat otte ordinære møder pr. gruppe. Endvidere mødes man fast i lige eller ulige uger.

Hvor afholdes NetværksMorgenmøderne?
Primært afholdes disse møder i Ceres Café på Ceres Park & Arena (Stadion Allé 70). Dog forsøges som minimum hver andet møde afholdt ude hos medlemmerne eller hvordan det nu kan passe ind. Meddelelse herom fremgår endeligt af Nyhedsbrevene mandag morgen eller agendaen et par dage forinden møderne.

Hvor mange medlemmer er der i NetværksGrupperne?
Der er i gennemsnit 30 virksomheder i hver NetværksGruppe. Ved seneste opgørelse var der en fremmødeprocent på mellem 75 og 80.

Kan man risikere at komme i en NetværksGruppe med en konkurrerende virksomhed?
Nej. Der er branchesuverænitet i samtlige NetværksGrupper. Det betyder, at man ikke møder en direkte konkurrerende virksomhed. Samtidig placeres nye medlemmer, så der branchemæssigt ikke opstår gnidninger over tid.

Hvad skal man forberede før NetværksMøderne?
Et par dage inden selve mødet udsendes på mail en agenda, der kort beskriver detaljerne for mødets indhold. Her af fremgår, hvad man forventes at forberede for at få det optimale ud af mødet.

Hvad sker der mellem møderne?
Nyhedsbrevet UPDATE udsendes på mail hver mandag morgen inden kl. 8 til samtlige medlemmer og kommende gæster. Heri bringes de seneste fokushistorier og links til mere læsning og samtlige aktiviteter for den pågældende uge.

Bruger AGF Aarhus Netværk sociale medier til networking?
Det sociale medie LinkedIn anvendes i AGF Aarhus Netværk som et supplerende værktøj. Her kan drøftelser og søgninger fra selve møderne fortsættes. Der eksisterer en hovedgruppe for hele netværket med mere end 200 medlemmer og subgrupper for hver af de seks selvstændige NetværksGrupper.


Medlemmer

Hvornår får jeg mit login til siten www.aarhus-netvaerk.dk?
Så snart den underskrevne NetværksKontrakt eller sponsoraftale med de nødvendige data har været omkring webmasteren, fremsendes login til hjemmesiden. Login giver adgang til egne data og dermed mulighed for at ændre eks. mobilnummer, særlige informationer for medlemmerne, herunder tilmeldingsmoduler til events i netværket.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer mit login?
Dit log in består af dels din mailadresse (brugernavn) og en egen adgangskode. Hjemmesiden har en ”Husk mig”-funktion, der gør, at du er logget ind, hver gang du besøger siden. Skulle du glemme din adgangskode, kontakter du webmaster eller koordinator på mail (og får evt. skiftet din adgangskode ved samme lejlighed til noget, du kan huske).

Hvad gør jeg, hvis jeg skulle blive forhindret i at deltage til et planlagt møde?
Som ved et ethvert andet forretningsmøde forventes det, at man sender afbud, såfremt man bliver forhindret i at møde til det aftalte tidspunkt. Gerne på mail, via LinkedIn eller ved sidste øjeblik på mobil eller sms (4027 8767).

Hvordan benyttes Handelsforum på siten?
Alle medlemmer kan selv lægge tilbud direkte ind på Handelsforum. Om nødvendigt kan materiale inkl. billeder sendes direkte til webmaster, som vil lægge tilbuddet ind på Handelsforum hurtigst muligt.

Hvor længe gælder kontrakten om medlemskab?
Der tegnes aftale for et år / en sæson. Aftalen forlænges automatisk ved udløb for yderligere 1 år, såfremt gældende sponsoraftale også forlænges for tilsvarende periode. Medmindre virksomheden fremsender ønske om at udtræde senest 1 måned før kontraktudløb, fremsendes faktura for yderligere en periode svarende i længde til den foregående; dog minimum 1 år.


Kontakt
Netværkschef – Bent Wachmann, bw@aarhus-elite.dk, tlf. 4027 8767
Webmaster – Bo Jensen, kommunikationsansvarlig i Aarhus Elite / AGF, bj@agf-as.dk, tlf. 2870 6548

 

 

 

Login
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig

Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S